• Գագարին նախագծով գյուղական ճամբարներ․ համակարգող՝  Իվետա Ջանազյան
 • Լրցուցիչ կրթության լողափոյին ճամբար
 • Արատեսում ճամբարների օրացույց ըստ ուղղությունների՝, հայրենագիտական, ընտանեկան, ստեղծագործական հավաքներ․ Սմբատ Պետրոսյան
 • Հայրենագիտական, արշավախմբային այլ ճամբարներ․ Արմինե Մովսիսյան 
 • Ուսումնական ամառ․ աշխատանք ընտանեկան դպրոցիների հետ, դասվարներ, դաստիարակներ, դասավանդողներ
 • Մանկավարժական ուսումնա-հետազոտական աշխատանք, այդ թվում՝ ուսումնական ծրագրեր-չափորոշիչներ (համապատասխանեցում, լրամշակում, հեղինակային բաղադրիչների կոնկրետացումով՝ օրացույց, ճամփորդություն, նախագծեր, ուսումնական աշխատանքի անհատականացումը)
 • Միջավայրի, կրթական պարտեզի, ոռոգման խնամքի նախագծեր
 • Կրթահամալիրի շինբարելավման օրացույցով որոշված աշխատանքներ
 • Մուտքի ճամբարներ․ 
 • Ընտանեկան ճամբարներ
 • Համագործակցություն Գագարին նախագծում ընդգրկված դպրոցների հետ
 • Ամառային-լողափնյա պարտեզներ
 • Առցանց աշխատանք սովորողների հետ, կայքի, ենթակայքերի սպասարկում
 • Աշխատանք ուսումնական բլոգներում
 • Կրթահամալիրի Տիգրան Հայրապետյան գրադարանի ամառային աշխատանքի, ընթերցանության փաթեթների հրապարակումներ
 • Աշխատանքներ բլեյան ցանցով, հանդիպումներ, նախագծեր
 • Այլ՝ կրթահամալիրի օրացույցով, դպրոցների աշխատակարգով որոշված աշխատանք։