Category: Ընդունելություն 2021

Հադիպման օրն ու վայրն անփոփոխ է․․․

Մայիսյան հավաքի հերթական երեքշաբթին է․«Ելքի ու մուտքի սովորող սովորեցնող» նախագծով Արևելյան դպրոցի կրթական պարտեզում են 3-րդ և 2021թ․ առաջին դասարանցները․․․Լուսաբանումը՝…

Մայիսյան հավաք․ «Մուտքի ելքի՝ սովորող սովորեցնող»նախագիծ

Մայիսի 4, Արևելքում են 2021-2022  ուստարվա առաջին դասարանցիները․․․Օրվա լուսաբանումը՝ Մերի Գրիգորյանի բլոգում․․․Իսկ օրվա «Խոշորացույց TV»-ի հատուկ թողարկման եթերում նրանք են՝…