Author: Տաթև Թամազյան

Համագործակցային նախագիծՀամագործակցային նախագիծ

«Կոմիտասյան օրեր» և «Բարձունքի նվաճման» նախագծերը ամենամյա և շուրջտարյա նախագծեր են, որոնք իրենց կարգավորումն են գտել ուսումնական օրացույցում:...