Author: Սաթենիկ Քարաջյան

Սովորում ենք Paint ծրագրով ստեղծել մեր լոգոնՍովորում ենք Paint ծրագրով ստեղծել մեր լոգոն

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները և Գոհար Հովհաննիսյանի երկարացված օրվա ճամբարականները միասին ստեղծել են իրենց անհատական լոգոները։ Ալինա Մարզումանյան...