Author: Սաթենիկ Քարաջյան

«Սովորող սովորեցնող» նախագիծ.Հոլախաղ«Սովորող սովորեցնող» նախագիծ.Հոլախաղ

«Սովորող սովորեցնող» նախագծի շրջանակում Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները հրավիրել էին 4-րդ դասարանցիներին Paint ծրագրով աշխատելու համար։Չորրորդցիները սիրով օգնեցին իրենց կրտսեր...