Author: Արևելյան դպրոց-պարտեզ

0

Զատկական խնդրագիրք

Անահիտ Հարությունյանի երրորդ դասարանցիները «Զատիկ» նախագծի շրջանակում հորինել են զատկական խնդիրներ: Օգտվելով Արևելյան դպրոցի այգեպանի ներկայացրած տվյալներից՝ կազմել են խնդիրներ, ինչպես նաև հաշվել են իրենց բակերի ծառերի, թփերի քանակն ու այդ տվյալները ևս օգտագործել...