«Բարբառներ» ակումբ․ Վարդենիսի բարբառով ասույթներ, օրհնանքներ

Այսօր՝ 5․1 դասարանում, Վարդենիսի բարբառով կարդացել, քնարկել, բացել ենք բացատրությունները՝ անեծքների, կատակների, օրնանքների ։ Վարդենիսի բարբառով կարդալուց հետո, գրական հայերենով…