Day: 30.11.2022

Ինքնաշեն խաղերի ցուցադրությունԻնքնաշեն խաղերի ցուցադրություն

Նոյեմբերի 30-ին կրթահամալիրի ինժեներատեխնիկական ստեղծագործության կենտրոնում տեղի ունեցավ կրթահամալիրի 5 տարեկանների կողմից ստեղծված խաղ-խաղերի ցուցադրություն-ներկայացում, որին ներկա էին 5տարեկաններ, Կրտսեր,...

Տարբերվողը՝ Մարինե ՈսկանյանՏարբերվողը՝ Մարինե Ոսկանյան

Այս անգամ հարցերը ուղղված են Արևելյան դպրոցի, երաժշտության դասավանդող՝ Մարինե Ոսկանյանին։ Հարցերը կազմել են Արևելյան դպրոցի՝ 5․3 դասարանի սովորողները։ Տե ՛ ս...