There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts
There live the blind texts

Բարձունքը հաղթահարված է

«Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնական նախագծով Արևելյան դպրոցի երկրորդ դասարանցիները հաղթահարեցին Դիդի Կոնդի բարձունքը: Սկզբում եղանք Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում, օրհնություն ստացանք, հետո մեծ ու փոքրով քայլեցինք դեպի բարձունք:

Նախագծի ամփոփումն այստեղ.

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*