Day: 13.05.2019

Մայիսյան 14-րդ ստեղծագործական հավաքի կլոր սեղան Միջին դպրոցումՄայիսյան 14-րդ ստեղծագործական հավաքի կլոր սեղան Միջին դպրոցում

Մայիսի 13-ին, ես և Անի Մրտեյանը մայիսյան 14-րդ ստեղծագործական հավաքի շրջանակում մասնակցեցինք Միջին դպրոցի կլոր սեղանին: Օրվա թեման էր՝ «Սովորողի...