Day: 17.04.2019

«Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոց». Արևելյան դպրոցի քանդակի ընտրության խումբ…«Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոց». Արևելյան դպրոցի քանդակի ընտրության խումբ…

Արևելյան դպրոցի քանդակի ընտրության խումբը, այս օրերին ակտիվ էր քանդակի դպրոցի բացման նախապատրաստությանը:18֊ին ժ 12։30 «Վիգեն Ավետիսի քանդակ դպրոց- արվեստանոցի»...