Փաստաթղթեր

2019-2020 ուստարի
Ուսումնական պլաններ

Ուսուցման կազմակերպման կարգեր
Ուսումնական պայմանագիր

Արևելյան դպրոց-պարտեզի կանոնադրություն

Արևելյան դպրոց-պարտեզի կառուցվածք
2-4 տարեկանների մեկ խումբ
5տարեկանների մեկ խումբ
6 տարեկանների 2 առաջին դասարան
2-րդ դասարան, 3 դասարան
3-րդ դասարան, 3 դասարան
4-րդ դասարան, 3 դասարան
5-րդ դասարան, 2 դասարան

Լրացուցիչ կրթություն
Երակարացված օրվա ծրագիր

2018-2019

Ուսումնական պլաններ
5 տարեկան

1-3-րդ դասարաններ
4-5-րդ դասարաններ

Պայմանագրեր
Նախակրթարան

5 տարեկանների պայմանագիր