Մատենավարություն

2016-2017 ուսումնական տարի

 

 

 

Գնահատման Մատյաններ

 

ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԲԱԿ-ՊԱՐՏԵԶ

Ինտերնետ կապի արագություն
Փետրվարի 14, wi-fi մուտք` 7,98, ելք՝ 3,99
կտակ՝ մուտք՝ 68,51, ելք՝ 9,16