Մատենավարություն

2017-2018 ուսումնական տարի

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ

 

Գնահատման մատյաններ

Գնահատում 1-3

Գնահատում 4-5

ընտրությամբ գործունեությու 1-3-րդ դասարան

ընտրությամն գործունեություն 4-5-րդ դասարան

պարտեզապուրակային

ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԲԱԿ-ՊԱՐՏԵԶ

Ինտերնետ կապի արագություն
Փետրվարի 14, wi-fi մուտք` 7,98, ելք՝ 3,99
կտակ՝ մուտք՝ 68,51, ելք՝ 9,16